Villkor

Villkor

Välkommen till flyttfirmaiorebro.se Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av flyttfirmaiorebro.se webbplats.

Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor till fullo. Fortsätt inte att använda flyttfirmaiorebro.se webbplats om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och friskrivningsmeddelande och alla eller alla avtal: Kunden, Du och Din hänvisar till dig, den person som går in på denna webbplats och accepterar Företagets villkor. Företaget, Oss, Vi, Vår och Oss, hänvisar till vårt företag. Part, Parter eller Oss avser både klienten och oss själva, eller antingen klienten eller oss själva.

Alla villkor hänvisar till det erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen för vår assistans till kunden på det mest lämpliga sättet, antingen genom formella möten med en bestämd varaktighet eller på något annat sätt, i det uttryckliga syftet att uppfylla Kundens behov med avseende på tillhandahållande av företagets angivna tjänster/produkter, i enlighet med och med förbehåll för, rådande lagar i webbplatsens land.

All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och hänvisar därför till detsamma.

COOKIES

Vi använder oss av cookies. Genom att använda flyttfirmaiorebro.se webbplats samtycker du till användningen av cookies i enlighet med flyttfirmaiorebro.se sekretesspolicy. De flesta av moderna interaktiva webbplatser använder cookies för att vi ska kunna hämta användarinformation för varje besök.

Cookies används i vissa delar av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i detta område och användarvänlighet för de personer som besöker. Vissa av våra affiliate/annonspartners kan också använda cookies.

LICENS

Om inget annat anges äger flyttfirmaiorebro.se och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på flyttfirmaiorebro.se.

Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan se och/eller skriva ut sidor från (Lägg till URL) för ditt eget personliga bruk med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

VARNING

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, utesluter vi alla representationer, garantier och villkor relaterade till vår webbplats och användningen av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, alla garantier som följer av lag med avseende på tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ändamålet och/eller användandet av rimlig omsorg och skicklighet).

Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

  • Begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet.
  • Begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning.
  • Begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.
  • Eller exkludera något av vårt eller dina ansvar som kanske inte är undantagna enligt tillämplig lag.

De begränsningar och undantag från ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivning:

  • omfattas av föregående stycke; och
  • styr allt ansvar som uppstår under ansvarsfriskrivningen eller i samband med föremålet för denna ansvarsfriskrivning, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) och för brott mot lagstadgad skyldighet.

I den mån webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust eller skada av något slag.